Bestyrelse

Bestyrelsen

Formand: Nicolai Ladegaard

Næstformand og sekretær: Katja Willer

Kasserer: Lars Wandall

Ungdomsformænd: Stephanie Dalvang & Mikkel Syberg

Eventudvalgsformænd: Tobias Krebs & Karl Johan Hedegaard

Sponsorater, PR, indkøb og frivillighed: Daniele Terrida